Beschikbaarheid

Thorium komt voor in de meeste zand en steensoorten. Sedimenten bevatten ongeveer 6 ppm (delen per miljoen) thorium waarmee het 3 tot 4 maal meer voorkomt dan uranium en bovendien gemakkelijker is te winnen. Het is opmerkelijk hoe gelijkmatig thorium over de aarde verdeeld is met de hoogste geschatte voorraden in India, Brazilië, Australië, Egypte en Turkije. Het komt ook voor in Europese landen zoals Noorwegen, Zweden en Finland. De wereldvoorraad aan thorium wordt geschat op 6.2 miljoen ton. Op dit moment worden grote hoeveelheden Thorium naar boven gebracht bij het delven naar zeldzame aardmetalen en tin. Geschat wordt dat dit per jaar voldoende thorium zou zijn om voor veertig jaar de hele wereld van energie te voorzien. Thorium wordt ongebruikt gelaten in het mijnafval en is ten dele de reden waarom bij het delven van zeldzame aardmetalen de overblijfselen een verhoogde radioactiviteit vertonen. Hoewel niet onuitputtelijk, vertegenwoordigt thorium een bron van energie voor tienduizenden jaren. Deze schatting is gebaseerd op het huidige energieverbruik in de wereld en de voorspelling van verdere groei door de IEA (International Energy Agency).

Voor uranium worden de reserves vaak geschat voldoende te zijn voor de energievoorziening in termen van eeuwen en niet in termen van millennia zoals voor thorium terwijl toch de voorraden slechts 3 tot 4 keer groter worden geschat. Hoe kan dit?

De reden is dat de energie-inhoud van thorium ten volle kan worden benut in een gesmolten-zoutreactor (Molten Salt Reactor ofwel MSR) terwijl in de huidige licht-waterreactoren slechts een deel van de energie-inhoud van natuurlijk uranium kan worden gebruikt: minder dan een procent. Als uranium zou worden gebruikt in een snelle reactor (snel zegt iets over de energie van de neutronen) wordt het mogelijk om de energie-inhoud van natuurlijk uranium beter te benutten. Het is dan mogelijk een gesloten kernbrandstof cyclus te hebben ook met het gebruik van uranium. Een acceptabel veiligheidsniveau bereiken en tegelijk economisch aantrekkelijk blijven is echter met snelle reactoren in het algemeen lastiger, zeker voor het geval dat autonome veiligheid (walk away safety)  een vereiste is. Het unieke van de thorium MSRs is dat een een gesloten kernbrandstof cyclus  mogelijk is met langzame neutronen. Bij het ontwikkelen van nieuwe reactortypes is er alle reden om ervan uit te gaan dat de thorium brandstofcyclus betere mogelijkheden biedt voor een duurzame ontwikkeling.

(Leblanc, 2009)(Juhasz, et al., 2009, p. 4)(Fetter, 2009)(Hargraves & Moir, 2010, p. 311)(Foro Nuclear, 2011)(National Nuclear Laboratory, 2012, p. 11)(Kloosterman, 2012)(World Nuclear Association, 2016).